Tajnica: Marijeta Mihaljević

telefon: 095/2244-556

email: karateklubtempo1967@gmail.com